Regulamin portalu obiadstudenta.pl

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu obiadstudenta.pl należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację regulaminu.

II. Zasady korzystania z serwisu
 1. Serwis jest udostępniony wszystkim osobom korzystającym z internetu.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu bez rejestracji, jednak usługi wymagające logowania nie będą dla niego dostępne.
 3. Użytkownicy łamiący regulamin, netykietę lub prawo mogą otrzymać bana, czasowo lub na stałe.
 4. W serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie treści o charakterze komercyjnym, treści reklamowych lub linków afiliacyjnych.
 6. Zamieszczając jakiekolwiek treści, zgadzasz się na to, że:
   a) zamieszczane przez Ciebie materiały nie są w całości lub w części niezgodne z prawem,
   b) jesteś właścicielem zamieszczanych materiałów lub posiadasz nieograniczone prawa do publikacji i przekazania ich
 7. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty etc.

III. Rejestracja
 1. Rejestracja w serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść regulaminu. Dla zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie zobowiązany jest podać login, hasło oraz swój adres email.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. W przypadku wykrycia posiadania przez użytkownika więcej niż jednego konta, wszystkie ujawnione konta zostaną usunięte. Jeżeli chcesz zmienić nazwę użytkownika, skontaktuj się z administratorem.
 4. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym w szczególności adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

IV. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publicznego umożliwienia użytkownikom dostępu do serwisu.
 2. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi np. nowe funkcjonalności, zmiana związana z bezpieczeństwem Użytkowników lub danych, zmiana przepisów prawa itp.), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.
 4. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie od momentu udostępnienia jego nowej wersji w ramach serwisu.

www.obiadstudenta.pl  |  kontakt@obiadstudenta.pl  |  www.facebook.pl/obiadstudenta

OSTATNIE KOMENTARZE

KATEGORIE PRZEPISÓW

TAGI

NEWSLETTER